viewtopic_print
Side 1 av 1

De nasjonale unntakene fra forskrift om kjøre- og hviletid

InnleggSkrevet: Ons Feb 09, 2011 23:13
eabras
Hei

I Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS står det under §2 at "Innenlands vegtransport med kjøretøy nevnt i forordning (EF) nr. 561/2006 artikkel 13 nr. 1 bokstav a, b, c, d, e, g, h, i, j, l, n og p er unntatt fra kravene i forordningen artiklene 5 til 9 om medfølgende personale, kjøretid, pauser og hviletid."

I Forordning (EF) nr. 561/2006 artikkel 13 nr. 1 bokstav h står følgende: "kjøretøyer som brukes i forbindelse med kloakkrensing, flomsikring, vann-, gass- og elektrisitetsforsyning, vedlikehold av og tilsyn med veier, innsamling og fjerning av husholdningsavfall, telegraf- og telefontjeneste, radio- og fjernsynskringkasting samt peiling av radio- eller fjernsynssendere eller -mottakere,"

Spørsmålet er da, hvem og hvilke kjøretøy går inn under denne bestemmelsen om innsamling av husholdningsavfall? Er det kun komprimatorbiler som tømmer søppeldunker til private husstander eller gjelder det også lift/krokbiler som frakter avfall fra husholdninger i lift-/krokcontainere?

InnleggSkrevet: Ons Feb 09, 2011 23:18
Skripis
Dersom bilen kun kjører afvall fra store husholdninger/sameier så er du unntatt fra kjøre og hviletidsreglementet, ja.

Arbeidsmiljøloven gjelder fremdeles. Så du gjør nok klokt i å la skiva stå i...