Arbeidsmiljø

Det er stadige endringer og oppdateringer i lovverket som omhandler og regulerer arbeidshverdagen til yrkessjåførene. I denne tråden vil vi prøve å holde hverandre oppdaterte på nye regler.

Moderatorer: Stig-Arne, Lysmester`n, jvsandem, DeLutte, MOOY, topline164, Tom

Arbeidsmiljø

Innlegg kube » Søn Sep 25, 2005 16:39

Det er vel helst politisk dette må hånteres i og med at at et godt arbeidsmiljø for oss sjåfør er en betydelig kostnad for speditør/bileier, hvertfall i forhold til andre bransjer.
..and thats HOW babies are made!!
Brukerens avatar
kube
Lærling
 
Innlegg: 282
Registrert: Fre Sep 23, 2005 00:07
Bosted: Trondheim

Innlegg Adriver » Fre Mar 03, 2006 23:30

Som verneombud så var jeg på kurs i den nye arbeidsmiljloven i går. Jeg tror det kansje er noen nye moment der som kan være til hjelp for oss sjåfører. Må prøve å få studert den litt nermere, det blir bare litt mye studering no når jeg holder på å skal ta fagbrevet også. :-?
Adriver
Langtransportsjåfør
 
Innlegg: 891
Registrert: Man Okt 17, 2005 17:53
Bosted: Stokke

Innlegg Rubber Duck » Lør Mar 04, 2006 12:21

Fint om du kunne gi oss noen oppdateringer på området da, Adriver. Alltid greit å vite har en har å forholde seg til. :)
Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

http://www.facebook.com/bergli.truckstop
Brukerens avatar
Rubber Duck
Administrator
 
Innlegg: 11469
Registrert: Søn Aug 28, 2005 15:28
Bosted: Trondheim

Innlegg Adriver » Lør Mar 04, 2006 19:27

Skall prøve å finne ut litt etter hvert. Det er litt vanskeligere å finne frem på Arbeidstilsynets hjemeside en det gjik frem på kurset. Det er vel fordi han fra arbeidstilsynet hadde pluket det frem tidligere, og jobber med det til daglig.
Adriver
Langtransportsjåfør
 
Innlegg: 891
Registrert: Man Okt 17, 2005 17:53
Bosted: Stokke

Innlegg Adriver » Tir Mar 07, 2006 18:57

Her er noe av det nye som er kommet.

Ny arbeidsmiljølov

1. januar 2006 trer den nye arbeidsmiljøloven i kraft. Loven har samme formål som tidligere, nemlig å sikre full trygghet mot skader og sykdom, trygge ansettelsesforhold og lokal ivaretakelse og utvikling i arbeidsmiljøet.

Reglene om helse, miljø og sikkerhet
Kravene til arbeidsmiljøet, reglene om systematisk HMS-arbeid og reglene om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter er i stor grad videreført i ny lov. Reglene er imidlertid gitt en noe kortere og mer funksjonell utforming.

Kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet er utvidet til å omfatte krav til beskyttelse mot vold og trusler fra kunder, klienter, mv. Reglene om at virksomhetene skal ha bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det, er videreført. Loven viderefører også plikten til tilrettelegging overfor arbeidstakere med redusert arbeidsevne.

Det er nytt at arbeidsgiver, dvs. virksomhetens øverste leder, plikter å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid.

Rett til permisjon
Reglene om permisjon er i stor utstrekning videreført i den nye loven, men permisjonsretten i forhold til omsorg for barn er blitt noe utvidet:
Adoptivforeldre er gitt samme rett til permisjon i forbindelse med adopsjonen som foreldre har ved fødsel.
Det er etablert utvidede rettigheter til permisjon i forbindelse med langvarig sykdom hos barn og når barn legges inn på helseinstitusjon.
Reglene om tidskonto er også endret ved at det gis rom for noe mer fleksible løsninger.


Varsling
Det er lovfestet et forbud mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver overfor arbeidstaker som har varslet offentligheten om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Vernet gjelder alle former for gjengjeldelse, som trakassering, diskriminering, oppsigelse osv. Bestemmelsen har ikke trådt i kraft enda, fordi det er ventet et nytt lovforslag om dette i løpet av våren 2006.

Fortrinnsrett for deltidsansatte
Det er innført en regel om at deltidsansatte har rett til å få utvidet sin stilling før arbeidsgiver ansetter nye arbeidstakere. Det er en forutsetning at vedkommende er kvalifisert for stillingen, og at utøvelse av fortrinnsretten ikke fører til vesentlig ulempe for virksomheten.
Adriver
Langtransportsjåfør
 
Innlegg: 891
Registrert: Man Okt 17, 2005 17:53
Bosted: Stokke


Innlegg Adriver » Tir Mar 07, 2006 19:05

Er ikke helt sikker på hva jeg skall legge ut. Det hadde vært greit med spørsmål, der jeg heller kunne leite i lover og forskrifter for å prøve å finne svar. Men her er noen utdrag fra arbeidsmilijøloven.

§ 3-4. Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet

Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.

§ 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling

(1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem.

(2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal:
a) det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid,
b) arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger,
c) det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar,
d) arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom enkeltoppgaver,
e) det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon.

(3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.

§ 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.
Adriver
Langtransportsjåfør
 
Innlegg: 891
Registrert: Man Okt 17, 2005 17:53
Bosted: Stokke

Innlegg Adriver » Tir Mar 07, 2006 19:08

Her er adressen til Arbeidstilsynet og Lovdata.

http://www.arbeidstilsynet.no/

http://www.lovdata.no
Adriver
Langtransportsjåfør
 
Innlegg: 891
Registrert: Man Okt 17, 2005 17:53
Bosted: Stokke

Innlegg Rubber Duck » Tir Mar 07, 2006 21:49

Flott Adriver, da har vi et godt utgangspunkt til selv å hente info, og ev. stille deg spørsmål. :tommel:
Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

http://www.facebook.com/bergli.truckstop
Brukerens avatar
Rubber Duck
Administrator
 
Innlegg: 11469
Registrert: Søn Aug 28, 2005 15:28
Bosted: Trondheim

Innlegg formann » Søn Feb 04, 2007 22:30

Noe jeg lenge har lurt på m hensyn til arbeidsmiljø; Står det noe i arbeidsmiljøloven som kan hjelpe på veistandarden her til lands eller har man gardert seg mot det og lagt ansvaret over på bedriftene og oppdragsgiverne. Her i Telemark var det for en tid tilbake en sak om toaletter langs veiene der en lokal politiker faktisk fikk seg til å si at det var arbeidsgivers ansvar å sørge for at ansatte kunne benytte toalett i arbeidstiden!!! Samtidig vet vi at myndighetene stenger de fleste rasteplasser m toaletter om vinteren for å slippe å brøyte der.
Og jeg har også en kamerat som for få dager siden så en uniformert politimann stå på kontroll stasjonen på Lanner i Porsgrunn (E - 18) å pisse!
Men for en yrkessjåfør er det forbudt og straffes med bot?
mvh "formann" i Korketrekkern Sjåførklubb
CB 6207
Brukerens avatar
formann
Bileier
 
Innlegg: 5656
Registrert: Ons Sep 27, 2006 19:10
Bosted: Bilen

Innlegg Ludvig » Man Feb 05, 2007 11:57

Dette med veistandard og vårt arbeidsmiljø er noe som skulle vært prøvd å fått satt et større fokus på. Det nytter liksom ikke at arbeidsgiver gjør alt hva han kan for at vi skal ha en bra arbeidsplass når den raseres så snart man tar av håndbrekket..
I stamveinormalen står det bla. følgende:

Stamveger har noe høyere standard enn øvrige riksveger. Flere forhold begrunner denne høyere standarden:
• Næringslivet er avhengig av rask transport med høy regularitet
• Trafikksikkerhet betinger god veggeometri og en restriktiv avkjørselspolitikk
• Kollektivreisende bør tilbys komfortabel busstransport på lange reiser
Stamvegene er arbeidsplass for mange yrkessjåfører, som har krav på et godt arbeidsmiljø


Det ikke mange km. av stamveiene i landet som oppfyller disse kravene..
Brukerens avatar
Ludvig
Bileier
 
Innlegg: 2088
Registrert: Tor Jan 19, 2006 18:24
Bosted: Harstad


Innlegg brukar » Man Feb 05, 2007 17:06

formann skrev:politimann stå på kontroll stasjonen på Lanner i Porsgrunn (E - 18) å pisse!
Men for en yrkessjåfør er det forbudt og straffes med bot?


Kan så være formann, men det enkle faktum er at setter du sivile klær på denne politimannen, så er han bemerkelsesværdig lik både deg og meg. Og ei blære er ei blære, - om den henger på en politimann eller andre. Også den MÅ bare tømmes i all hast noen ganger. Så etter mine enkle begrep blir denne "problematikken" flisespikkeri i mine øyne.

Om det er noen vits i å argumentere med dette til politimannen når vi blir trengende og blir tatt på fersen skal være usagt. Kan jo ha en innflydelse i saken hvor denne urineringen finner sted også.
Skulle ikke forundre meg om det hjalp. For øvrig har vi på en annen tråd her på forumet tatt opp aspekter ved dette med å urinere, - eller tisse som andre kaller det. Kan med glede henvise til rimelig detaljerte beskriveler om emnet.
Flemming
Motto: Le, det smitter!

Vennlig hilsen
Flemming
brukar
Lensmann
 
Innlegg: 1254
Registrert: Man Jan 16, 2006 11:43
Bosted: Skorgevik, 6390 Vestnes

Innlegg arnt myrann » Ons Mar 05, 2008 12:16

Denne tråden bør kanksje vekkes til liv igjen...

HMS arbeidet er vel ofte slik at det er en eller anen gubbe med slips som skal fortelle noen om regelverket... hvor vanskelig er dette regelverket å forholde seg til.

Se denne linken...http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/do ... ?tid=27882


Hvor mange bedrifter er det som egentlig har HMS arbeidet på dagsorden, og hvor mange sjåfører er det som egentlig KAN noe om dette ?

Min påstand er : hvis sjåfører har kunnskaper om HMS arbeidet , vil det bli færre ulykker....
Ingenting haster så mye at det skal gå utover sikkerheten.....
arnt myrann
Lærling
 
Innlegg: 332
Registrert: Ons Apr 04, 2007 12:33
Bosted: Hønefoss

Innlegg kwopper » Tir Jul 14, 2009 01:16

Ser ikke ut til at et godt arbeidsmiljø er det som opptar sjåfører mest. Denne siden her har ligget død i over ett år!! dette er en side som burde vert i daglig bruk. Selv så jobber jeg i industrien og er tillitsvalgt der (lastebil er hobby for meg) har i mange år jobbet med arbeidsmiljø og det er jo klart at det er en grunn til at vi i industrien har et så bra arbeidsmiljø som vi har. Vi bruker loven for alt den er verdt. Vi hadde ikke godtatt at noen gjør alt de kan for å gjøre jobben vår vanskelig og arbeidsdagen til en prøvelse å komme seg gjennom.
Så alle dere der ute som jobber i transportnæringen nå er det på tide å våkne!! BRUK Arbedsmiljøloven for det den er verdt og stå sammen om det Organiser dere gjerne det er deres styrke..
kwopper
Sykkelbud
 
Innlegg: 2
Registrert: Ons Jun 11, 2008 19:56

Innlegg arnt myrann » Tir Nov 10, 2009 21:42

Bilde

Tygg litt på denne i forbindelse med HMS arbeidet :shock: :cowboy:
Ingenting haster så mye at det skal gå utover sikkerheten.....
arnt myrann
Lærling
 
Innlegg: 332
Registrert: Ons Apr 04, 2007 12:33
Bosted: Hønefoss

Innlegg trailerhansen » Lør Sep 11, 2010 22:27

Ludvig skrev:Dette med veistandard og vårt arbeidsmiljø er noe som skulle vært prøvd å fått satt et større fokus på. Det nytter liksom ikke at arbeidsgiver gjør alt hva han kan for at vi skal ha en bra arbeidsplass når den raseres så snart man tar av håndbrekket..
I stamveinormalen står det bla. følgende:

Stamveger har noe høyere standard enn øvrige riksveger. Flere forhold begrunner denne høyere standarden:
• Næringslivet er avhengig av rask transport med høy regularitet
• Trafikksikkerhet betinger god veggeometri og en restriktiv avkjørselspolitikk
• Kollektivreisende bør tilbys komfortabel busstransport på lange reiser
Stamvegene er arbeidsplass for mange yrkessjåfører, som har krav på et godt arbeidsmiljø


Det ikke mange km. av stamveiene i landet som oppfyller disse kravene..


Forsiktig med det der, får vi bedre veier vil det sannsynligvis ikke bli en eneste norsk sjåfør igjen. :)
trailerhansen
Sykkelbud
 
Innlegg: 15
Registrert: Søn Nov 30, 2008 00:12

Neste

Gå til Regelverk, arbeidsmiljø og helse

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest