Digital fartskriver, hva og hvordan.

Det er stadige endringer og oppdateringer i lovverket som omhandler og regulerer arbeidshverdagen til yrkessjåførene. I denne tråden vil vi prøve å holde hverandre oppdaterte på nye regler.

Moderatorer: Stig-Arne, Lysmester`n, jvsandem, DeLutte, MOOY, topline164, Tom

Digital fartskriver, hva og hvordan.

Innlegg Rubber Duck » Ons Aug 02, 2006 09:31

Oppretter en egen tråd for digital skriver jeg, tror det kan være greit å ha en egen plass hvor vi kan dele på såvel frustrasjoner som tips om bruk. Det er vel ingen vei utenom den etterhvert, så hvorfor ikke komme den litt i forkjøpet, om mulig. Jeg vet at det er en del sjåfører som allerede har stiftet bekjentskap med den, så det hadde vært greit å høre litt hvilke erfaringer de har gjort seg med dem.
Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

http://www.facebook.com/bergli.truckstop
Brukerens avatar
Rubber Duck
Administrator
 
Innlegg: 11469
Registrert: Søn Aug 28, 2005 15:28
Bosted: Trondheim

Innlegg Rubber Duck » Ons Aug 02, 2006 09:40

Har lett litt på nettet etter litt info omkring regelverk og skriveren generelt, legger ut litt generelle fakta her. Jeg har ikke funnet noe konkret på hvordan en praktisk bruker en digital fartskriver, det er vel egentlig det som er det viktigste, så hvis noen kommer over noe, er det fon om det legges ut eller linkes til det i denne tråden!

Statens Vegvesen har lagt ut en del informasjon om digital fartskriver som du kan lese om her. Jeg har gjengitt en del av det i de følgende innleggene, ment som generell informasjon, mer kan leses på siden jeg har lagt link til ovenfor.


Bilde

27. april 2006: EU innfører krav om digital fartsskriver fra 1. mai. Tidspunkt for innføring av kravet i Norge og i de andre EØS-landene er ikke endelig fastsatt.

Høsten 2005 ble det introdusert en ny digital fartskriver for busser og lastebiler innen EU- og EØS-området som brukes til kjøre- og hviletidsregulert trafikk. Etter hvert som bilparken skiftes ut vil den nye fartskriveren totalt erstatte den nåværende fartskriveren.

Den viktigste forskjellen for brukerne er at data om kjøre- og hviletid registreres i fartskriveren og på smartkort (fartskriverkort) i stedet for diagramskiver som brukes i den gamle typen fartskriver. Fartskirverkort utstedes til sjåfører, transportbedrifter, fart­skriver­verksteder og kontrollører. Gebyret for fartskriverkort er fastsatt til kr 550,-.

Den digitale fartskriveren er egentlig en liten datamaskin, som installeres i kjøretøyet. Informasjon om sjåførens aktiviteter og hvordan kjøretøyet brukes lagres fortløpende i fartskriveren.

Hver enkelt sjåfør som skal kjøre en bil med digital fartskriver må ha sitt eget sjåførkort, som skal settes inn i fartskriveren før kjøringen påbegynnes. Dette kortet vil lagre informasjon om den enkelte sjåførs kjøring og er derfor personlig. På samme måte vil hver transportbedrift ha bedriftkort, som skal brukes for å markere hvilken bedrift som har ansvaret for bruken av kjøretøyet og den aktuelle transporten, samt laste ned data fra fartskriveren.

Det nye systemet innføres samtidig 1. mai i alle EU-land og er regulert av tre EU-forordninger (2135/98 og 1360/2002 og 561/2006).

Disse sidene gir deg informasjon om digital fartskriver og hvordan den angår deg som sjåfør, transportør, mekaniker eller kontrollør.

Hva er Digital fartskriver
En fartskriver registrerer kjøre- og hviletider og gjør det dermed mulig å kontrollere om sjåføren og transportbedriften følger reglene. Hensikten med disse reglene er å bedre sjåførens arbeidsmiljø og øke trafikksikkerheten, og de bidrar til en mer rettferdig konkurranse mellom bedriftene i bransjen.

Bruk av digital fartskriver forutsetter at det i kjøretøyet er montert en digital skriverenhet som mottar digitale signaler fra en sensor på bilens girkasse. Denne skriverenheten betjenes og kontrolleres blant annet gjennom bruk av forskjellige typer fartskriverkort. Fartskriverkort er smartkort til bruk sammen med fartskriveren. Fartskriverkort gjør det mulig for fartskriveren å identifisere kortinnehaverens identitet og gjør det mulig å lagre og overføre data.

Det er fire ulike typer fartskriverkort som medlemsstatene etter forordning 2135/98/EF skal kunne utstede. Dette er sjåførkort, bedriftkort, verkstedkort og kontrollkort. En nærmere definisjon av de ulike kortene samt en beskrivelse av hva slags type funksjoner kortet skal ha, følger av forordning 1360/2002/EF

Den digitale fartskriveren består av en skriverenhet og en bevegelsessensor. Skriverenheten er den synlige delen og plasseres i nærheten av sjåføren. Den mottar signaler fra bevegelsessensoren som er montert på girkassen. Skriverenheten er hjernen i systemet og lagrer alle data om sjåførene av kjøretøyet og deres kjøring, hvile etc. for en periode på omtrent 12 måneder. Enheten lagrer også data om brudd på regelverk, forsøk på å tukle med fartskriveren, fartsoverskredelser, kalibrering og når data har blitt lastet ned, for eksempel av kontrollører. Kjøretøyets hastighetsmåler (speedometer) får hastighetsdata fra fartskriveren.

Skriverenheten har et display, forskjellige funksjonstaster, 2 kortplasser for fartskriverkort og en liten skriver for utskrift av blant annet kjøre- og hviletidsdata.

Skriverenheten og bevegelsessensoren blir satt sammen i par. Signalene mellom dem blir kryptert og alle forsøk på å tukle med kablene eller forsøk på å montere annet utstyr mellom dem, vil bli registrert og lagret i skriverenheten.

Skriverenhetens interne klokke vil alltid bruke Universal Time Co-ordinated (UTC eller Greenwich Mean Time - GMT). All registering av data gjøres i UTC-tid. Displayet vil gjerne vise lokal tid.

Sjåfører, transportbedrifter, verksteder og kontrollører vil alle ha smartkort (fartskriverkort) som gjør dem i stand til å utføre sine oppgaver, enten det er å lagre data om kjøre- og hviletid eller å laste ned data fra fartskriveren.

Bilde


Hvorfor gå fra analog til digital fartskriver?

Den analoge fartskriverteknologien er veldig gammel. EU-/EØS-landene vil utnytte nyere teknologi for å sikre registreringene av kjøre- og hviletidsdata bedre enn det som hittil har vært mulig. Målet er at det nye systemet skal være mindre sårbart for forsøk på ulovlig manipulering av dataene. Den digitale fartskriveren vil også effektivisere kontrollen av kjøre- og hviletid.

Dette vil sikre:
- bedre trafikksikkerhet
- bedre arbeidsforhold for sjåfører
- likere konkurransevilkår i bransjen

Hvilke biler skal ha digital fartskriver?
Kjøretøy

Alle kjøretøy som skal brukes til transport som er underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene, skal være utstyrt med fartskriver. Fristen for når det må være en digital fartskriver er nå foreslått til 20 dager etter at de nye kjøre- og hviletidsreglene er publisert i EU-tidende. Det er gitt signaler om at dette vil skje i april 2006, og at fristen for kravet om digital fartskriver da vil bli i mai 2006. Inntil da kan både analog og digital fartskriver installeres i nye kjøretøy.

For enkelte mindre kjøretøytyper er det foreløpig ikke avklart om det vil være teknisk mulig å montere digital fartskriver, noe som derfor vil kunne begrense muligheten for bruk av disse kjøretøyene til slik transport.

Dessuten vil det for en del kjøretøy som er førstegangsregistrert etter 1. januar 1996 være krav om ettermontering av digital fartskriver, dersom den gamle analoge skriveren (med tilhørende komponenter) må skiftes ut. Dette gjelder busser på mer enn 10 tonn og lastebiler på mer enn 12 tonn, dersom det er elektronisk overføring av signaler til den gamle fartskriveren.

For kjøretøy som er førstegangsregistrert tidligere enn 1. januar 1996 er det ingen planer om restriksjoner i fortsatt bruk av analog fartskriver.
Sist endret av Rubber Duck den Ons Aug 02, 2006 10:09, endret 3 ganger.
Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

http://www.facebook.com/bergli.truckstop
Brukerens avatar
Rubber Duck
Administrator
 
Innlegg: 11469
Registrert: Søn Aug 28, 2005 15:28
Bosted: Trondheim

Innlegg Rubber Duck » Ons Aug 02, 2006 09:43

Hva innebærer en digital skriver for oss sjåfører?
Den største forskjellen mellom den gamle typen fartskriver (analog) og den nye (digital) er at data om kjøre- og hviletid registreres på et smartkort i stedet for diagramskive. Den nye fartskriveren er dessuten mye sikrere mot forsøk på manipulasjon av dataene.
Du må søke om å få sjåførkort

Du må søke om sjåførkort på en trafikkstasjon. Det kan gjøres fra 1. september 2005 på følgende trafikkstasjoner: Bodø, Tromsø, Arendal, Tønsberg, Trondheim, Molde, Stavanger, Bergen, Billingstad og Gjøvik. Fra april er det også kommet til følgende trafikkstasjoner: Ålesund, Steinkjer, Sogndal, Voss, Hønefoss, Lillestrøm og Hamar. Seinere vil de fleste andre trafikkstasjoner også kunne utstede fartskriverkort.

Du må møte personlig, og vise gyldig legitimasjon slik som for førerkort. Sjåførkortet blir sendt til deg i posten i løpet av fem dager. Prisen på sjåførkortet vil være 550,- kroner. Sjåførkortet er personlig og er gyldig i fem år. Det betyr at det ikke kan lånes bort til andre sjåfører. Alle sjåfører skal ha hvert sitt kort, også vikarer som jobber sporadisk må ha sitt eget. Du som sjåfør er ansvarlig for at det brukes bare av deg.
Sjåførkort erstatter dagens skiver

Sjåførkortet erstatter dagens skiver, og skal brukes på samme måte som du i dag bruker skivene. Det vil være de samme og kjente symbolene i fartskriveren som viser hviletid, kjøring, pauser osv. Innføring av digital fartskriver vil heller ikke endre kjøre- og hviletidsbestemmelsene.
Hvordan brukes sjåførkortet?

Sjåførkortet er et smartkort som stikkes inn i fartskriveren. Ved hjelp av noen tastetrykk kan du registrere om du skal kjøre, ha annet arbeid, ha pause eller hvile. Symbolene i fartskriveren er som dagens symboler. Opplysningene lagres i sjåførkortet, og ved utskrift fra fartskriveren får du ut alle opplysningene som er lagret i sjåførkortet.

Som sjåfør har du ansvar for å laste ned data fra sjåførkortet hver tredje uke. Kopi av dataene skal leveres til transportbedriften som transporten er utført for. For å laste ned data direkte fra ett sjåførkort, kan en bruke en kortleser som er koblet til en pc. Går det lenger tid enn tre uker, vil informasjonen i kortet bli overskrevet. Dette er du ansvarlig for.
Krav til sjåførkort ved kjøring med kjøretøy som har digital fartskriver:

Alle sjåfører som kjører et kjøretøy installert med digital fartskriver skal bruke sjåførkort. Det kan søkes om sjåførkort på utvalgte trafikkstasjoner og det vil ta 5-7 dager fra du søker til du får kortet.
Sjåføren mangler kort

Det er unntak fra kravet til å inneha og bruke sjåførkort i særtilfeller. Det er bare der sjåførkortet er tapt/mistet/stjålet/skadet eller ikke virker at sjåføren kan kjøre på utskrift fra fartskriveren. Det må i de tilfeller tas utskrift fra fartskriveren ved reisens start og slutt, og notere navn og førerkortnummer eller navn og sjåførkortnummer på utskriften og undertegne utskriften, jf forordning 3821/85 art. 16 nr 3. Det er altså viktig å merke seg at man ikke kan begynne å kjøre et kjøretøy med digital fartskriver før man har fått utstedt kort fra trafikkstasjonen. Det er heller ikke tilstrekkelig at du har søkt om å kort. Ved tap av eller ødelagt kort, må sjåføren søke om erstatningskort innen 7 dager.
Kontroll

Kontroll vil være slik det er i dag. Kontrollørene vil ha et kontrollkort som de bruker til å kontrollere kjøre- og hviletid og kan laste ned opplysninger fra både fartskriver og sjåførkort til en datamaskin.

Praktisk betydning for deg som sjåfør
•Det brukes sjåførkort i stedet for skiver.
•Alle sjåfører som utfører transport underlagt kjøre- og hviletidsreglene og som benytter kjøretøy med digital fartskriver, må ha sjåførkort.
•For å få sjåførkort i Norge må sjåføren ha gyldig førerkort og bostedsadresse i Norge.
•Du må taste inn opplysninger i fartskriveren når du har satt inn sjåførkortet i fartskriveren.
•Du kan ta utskrift fra fartskriveren som viser din kjøre- og hviletid
Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

http://www.facebook.com/bergli.truckstop
Brukerens avatar
Rubber Duck
Administrator
 
Innlegg: 11469
Registrert: Søn Aug 28, 2005 15:28
Bosted: Trondheim

Innlegg Rubber Duck » Ons Aug 02, 2006 09:48

Kontroller
Kontroll ute på vegen og i transportbedriftene vil bli vesentlig mer effektiv ved at en i mye større grad kan ta i bruk elektroniske hjelpemidler, som for eksempel bærbar PC. Det vil være mulig å koble en PC direkte til fartskriveren i bilen eller lese av innholdet i sjåførkortet gjennom bruk av en spesiell kortleser. Dermed vil de aktuelle data kunne behandles effektivt i egne programmer.

Det er Statens vegvesen og Politiet som kontrollerer kjøre- og hviletid i Norge.

Statens vegvesen har allerede startet arbeidet med å utvikle et kontrollsystem, som generelt skal effektivisere all kontrollvirksomhet ute i trafikken gjennom bruk av små håndterminaler som har direkte kommunikasjon med sentrale databaser. Både fartskriverutstyret og -kortene er utstyrt med elektroniske nøkler og sertifikater, som sikrer at det i praksis vil være nærmest umulig å bruke utstyr som ikke er godkjent eller å manipulere de registrerte data.

Fartskriveren i kjøretøyet vil registrere kjøretøyets aktivitet de siste 365 dagene innen følgende områder:

-Kjøre- og hviletiden til alle sjåførene som har kjørt kjøretøyet
-Hvilke sjåfører som har kjørt, forutsatt at sjåførene har brukt sjåførkort
-Om kjøretøyet er brukt uten at det er satt inn et sjåførkort
-Hastigheten som kjøretøyet har hatt de siste 24 timene
-Alle hendelser hvor kjøretøyer har gått raskere enn hastighetsbegrensningene skulle tilsi
-Sted (land) for start og stopp for hver tur
-Kilometerstand for start og stopp på hver tur
-Manuelt registrerte data, i henhold til 1360/2002/EF
-Bruk av sjåførkort, kontrollkort, verkstedkort og bedriftkort
-Justering av klokka
-Strømbrudd eller andre uregelmessigheter

For å utføre kontroll av kjøre- og hviletid med digital fartskriver, må kontrolløren ha kontrollkort. For å få kontrollkort må kontrolløren gjennomgå nødvendig opplæring og deretter søke om kontrollkort på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Sjåførkortet vil lagre data om følgende hendelser i minst de siste 28 dagene:

-Kjøre- og hviletidene til kortets bruker
-Hvilken bedrift sjåføren har kjørt for
-Hvilket kjøretøy som sjåføren har kjørt til enhver tid
-Sted (land) for start og stopp for hver tur
-Kilometerstand for det aktuelle kjøretøyet når sjåførkortet blir satt inn og tatt ut
-Enkelte manuelt registrerte data

- - - - - - - - - - - - - -

Frem til den nye fristen trer i kraft vil det likevel være tillatt å kjøre uten sjåførkort for de sjåfører som kommer fra land der det ikke utstedes fartskriverkort.

Det er fremdeles flere land som ikke har begynt å utstede fartskriverkort.

I en "Gentlemen's agreement" som ble bestemt mellom EU og EØS landene i møte i januar 2006, ble det bestemt at sjåfører fra land som ikke har begynt å utstede fartskriverkort likevel kan kjøre kjøretøy med digital fartskriver på internasjonale turer uten sjåførkort, men sjåføren må ta daglige utskrifter i tråd med forordning 3821/85 artikkel 16 nr. 2 (tilsvarende som når sjåførkortet er tapt/stjålet/skadet eller ikke virker).

Dette forutsetter imidlertid at digital fartskriver er aktivert og kalibrert for at det kan tas utskrift. Dersom verkstedkort ikke er tilgjengelig i landet og fartskriveren ikke er kalibrert, må sjåføren sørge for at fartskriveren blir kalibrert på sin første tur utenlands på det nærmeste verkstedet fra deres nasjonale grense ("en route"). Kontrollører i Europa vil kontrollere disse bare på bakgrunn av utskrifter.

Dette gjelder frem til den nye fristen. Etter det tidspunktet er det et ufravikelig krav om å bruke sjåførkort ved kjøring med kjøretøy som har installert digital fartskriver.

Land som pr februar 2006 ennå ikke har begynt å utstede fartskriverkort er:
Kypros, Tsjekkia, Hellas, Ungarn, Malta, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Island, Liechtenstein og Sveits.
Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

http://www.facebook.com/bergli.truckstop
Brukerens avatar
Rubber Duck
Administrator
 
Innlegg: 11469
Registrert: Søn Aug 28, 2005 15:28
Bosted: Trondheim

Innlegg Rubber Duck » Ons Aug 02, 2006 10:03

En kort praktisk instruksjon om bruken av digital skriver og de ulike kortene finner du her. På samme side ligger det noen infobrosjyrer du kan laste ned også.

- I transportvirksomhet
- Kontroll
- Hjemme igjen
- På verksted
- De fire ulike kortene (trykk på de enkelte for mer info)
- Utskrifter og dataoverføring Hold markøren over de ulike delene på utskriftseksemplet, så ser du hva de enkelte tallene betyr.
Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

http://www.facebook.com/bergli.truckstop
Brukerens avatar
Rubber Duck
Administrator
 
Innlegg: 11469
Registrert: Søn Aug 28, 2005 15:28
Bosted: Trondheim


Re: Digital fartskriver, hva og hvordan.

Innlegg Røde Baron » Ons Aug 02, 2006 22:37

Rubber Duck skrev:Oppretter en egen tråd for digital skriver jeg, tror det kan være greit å ha en egen plass hvor vi kan dele på såvel frustrasjoner som tips om bruk. Det er vel ingen vei utenom den etterhvert, så hvorfor ikke komme den litt i forkjøpet, om mulig. Jeg vet at det er en del sjåfører som allerede har stiftet bekjentskap med den, så det hadde vært greit å høre litt hvilke erfaringer de har gjort seg med dem.


Noen foreløpige erfaringer:

1 - det er dyrt
Sjåførkort/bedriftskort, printerpapir, nedlastingsutstyr, programvare
vi snakker om mange tusen kroner her

2 -- Nedlasting og arkivering er arbeidskrevende
Jeg må passe på 3- og 4-ukersfristene.
I tillegg tar det en del tid pr bil - altså øker administrasjonskostnadene forbundet med dette til dels betraktelig.

3 - Skriveren registrerer ikke hvile uten at du ber den om det. Det er riktignok veldig enkelt å slå over på "seng", bare trykk en gang på 1-tallet så skifter status fra "kjøring" til "hvil"

4 - Sjåførene er usikre - dette vil bedre seg etter hvert

5 - vikarer må ha med seg skiver og kort hele tiden for en lengre periode. Er noe usikker på om en faktisk MÅ drive å ta utskrifter her. Det som i hvert fall er sikkert, er at vikarer må ha med seg en bekreftelse dersom de har hatt fri i en periode - dvs at jeg får øvd meg godt i å skrive attester :twisted:

6 - Har enda ikke fått skivekontroll langs vegen med DTCO (digital fartsskriver), er VELDIG spent på resultatet her.
Altså mao om "oransjerussen" fikk bestått på fartsskrivereksamen på Pest-og-Plage-Akademiet, uavhengig om kjøre- og hviletiden er aldri så mye innom lover og regler. Nevner bare en viss vrangsåle vi alle kjenner i Trøndelag.

I tillegg er jeg VELDIG usikker på hvor mye veg(u)vesenet/politiet vil bruke disse nye virkemidlene til overvåkning og annen halvstalinistisk oppførsel. :evil: :evil:

Summa Summarum så skinner det vel ganske godt igjennom at jeg ikke er spesielt imponert over dette, men jeg har ikke annet valg enn å forholde meg til det.


Vil selvfølgelig komme tilbake med ytterligere erfaringer og reaksjoner etter hvert. Mye går på rutiner og generell skepsis til våre venner i overformynderiet, men det kan kanskje bli bra med litt mer rutine og gjennomkjøring av prosedyrene.
DAF - Stor i Norge, stadig Større i Europa
Røde Baron
Sykkelbud
 
Innlegg: 18
Registrert: Lør Jun 24, 2006 22:49
Bosted: Trondheim

Innlegg Rubber Duck » Ons Aug 02, 2006 23:26

Ja, det høres ut til at du har de samme erfaringene som en del andre jeg har snakket med, Røde Baron. Masse ekstraarbeid for den som er bileier, som igjen vil føre til merkostnader slik du påpeker. Ikke bare bare å være hopp-på sjåfør lengre heller hvis det er digital skriver altså... :roll:

Etter det jeg har hørt, er det mange av orangerussen og kommisærene i svart som ikke vet hvordan eller har utstyr til å sjekke de digitale skriverene, så det ligger vel an til en del rot framover.

Fortsett med oppdateringene framover, det er interessant å høre hvordan dette fungerer og utvikler seg. Ikke minst skal det bli moro å se om myndighetene som iverksatte dette tar en evaluering etter en tid for å se om de oppnådde de mål og hensikter de påstår en skal oppnå med disse skriverne.
Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

http://www.facebook.com/bergli.truckstop
Brukerens avatar
Rubber Duck
Administrator
 
Innlegg: 11469
Registrert: Søn Aug 28, 2005 15:28
Bosted: Trondheim

Innlegg Skeie´n » Tor Aug 03, 2006 02:49

hei lenge lever den gamle skriveren....... men har selv den nye i min bil å er glad eg ikkje kjøre fisk lenger med mye venting...men har dårlig erfaring med den nye skriveren virker så lite avansert at den kun er for A-b kjøring....har selv tatt pausen 4.5 time itte siste laste sted men skriveren ber meg kansje om pause fa... mitt på kvinnesheia... for det om siste laste sted for opplasting kan ha våre på 30-min elle lenger... men praktisere forsatt å komme meg til. kr.s-lillesand-arendal.. for å ta meg en verdig pause... veivesenet har bare vinka meg over vekta å ikkje kikka på skriveren min så vet ikkje om eg får pess enda for kjøringa... praktisere 9 å til nøds 10 å 15 timer total tid å 9 timers hvile....... kommer 11timer hvile så vurderer eg nok sterkt yrke mitt
Brukerens avatar
Skeie´n
Bileier
 
Innlegg: 7688
Registrert: Søn Jun 25, 2006 22:58
Bosted: jæren/nærbø

Innlegg nr.6

Innlegg brukar » Tor Aug 03, 2006 11:17

Street truck 6
Ingen av oss er, - eller bør være verdensmestre, - men når det er sagt så skjønner jeg egentlig ikke hva det er du skriver i ditt 5. innlegg???? :|
Har en mistanke om at du tenker dobbelt så fort som du skriver, - eller? :?:
Hva om du tok en aldri så liten korrekturlesning på innleggene, i stedet for å bare sende det i vei.
Ta dette for hva du vil, men jeg fikk problemer med å finne sammenhengen. Men som sagt, ingen burde være verdensmester, - heller ikke jeg. ;)
Flemming
Sist endret av brukar den Tor Aug 03, 2006 11:21, endret 2 ganger.
Motto: Le, det smitter!

Vennlig hilsen
Flemming
brukar
Lensmann
 
Innlegg: 1254
Registrert: Man Jan 16, 2006 11:43
Bosted: Skorgevik, 6390 Vestnes

Innlegg Stuttjukken » Tor Aug 03, 2006 17:37

Jaja, tida vil visa korleis dette nye systemet vil uttarta seg i praksis, når det ber til stykket. Eg ser i grunnen for meg mange rare utslag av dette, som STREET TRUCK 6 er inne på. Dei kan jo gå endå lenger, slik at skrivaren stoppar motoren på bilane, og let seg ikkje starta att før føreskriven tid har gått. Tru ikkje at me som køyrer buss slepp unna, for også me må innordna oss dette. (Vel, det er no greitt at det ikkje vert forskjellsbehandling, då). Kan me venta oss at dette fører til at sjåførane køyrer fortare og fortare, med dei farar dette inneber, for å rekkja over alt som skal gjerast, tru?

Her på forumet har me medlemmar som er på begge sider med tanke på dei digitale fartsskrivarane. Røde Baron er bileigar, og kan dela sine røynsler med oss. Så har me Donna Diesel som no skal byrja som yrkessjåfør, og skal få innføring i dette, utan forstyrringar av gamle vanar frå mange år i yrket. Me er spente på røynslene frå begge etterkvart som dei kjem. For min (og Brastein sin) del har ingenting skjedd med sjåførkort så langt, men det kjem nok før eller seinare. Det er jo fristar for slikt.
Stuttjukken
- på norske vegar -
 
Innlegg: 4821
Registrert: Fre Des 09, 2005 20:01
Bosted: Arna, Bergen.


Innlegg Stokey » Tor Aug 03, 2006 18:20

jah den gammle er best.. selv om jeg ikke har prøvd den nye enda.. :-P hehe
vet ikke hva slags jeg får når jeg får ny bil.. men regna me d blir den gammle.. :D
Baby now it's just you me, and the highway ;) ;) Scania and Volvo For life :D :D
www.LASTEBILEN.no ;)
Brukerens avatar
Stokey
Veteran
 
Innlegg: 1360
Registrert: Fre Okt 14, 2005 02:58
Bosted: Ålesund

Innlegg Rubber Duck » Fre Aug 04, 2006 09:28

Stokey, og alle dere andre som går transportfag; har dere fått noe informasjon eller opplæring i forhold til de nye skriverene? Eller er det "learning by doing" som er prinsippet der også? Altså at dere må finne ut av det selv?
Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

http://www.facebook.com/bergli.truckstop
Brukerens avatar
Rubber Duck
Administrator
 
Innlegg: 11469
Registrert: Søn Aug 28, 2005 15:28
Bosted: Trondheim

Innlegg Stokey » Fre Aug 04, 2006 09:47

Sånn som det ser ut som no så ser det ut som om at vi må finne det ut sjøl.... for nokke sånn har ikke e fått opplæring på iallefall!

Dem hadde ikke det i læreplanen.. hvorfor det må no gudane vite men... syns dem skulla lært oss litt om det!

Det skulla iallefall vært i planane for skolen.

Må nok "Learn by doing" her for min sin del iallefall. vis e noen gang får digital.. og det gjør jeg sikkert.
Baby now it's just you me, and the highway ;) ;) Scania and Volvo For life :D :D
www.LASTEBILEN.no ;)
Brukerens avatar
Stokey
Veteran
 
Innlegg: 1360
Registrert: Fre Okt 14, 2005 02:58
Bosted: Ålesund

Innlegg Tahoe » Fre Aug 04, 2006 16:11

Vi skulle ha litt innføring i det der.. lærer'n hadde fått tak i et sånt program til pc'n som viste åssen den skriver'n funka.. det var som en slags "simulator", vi fikk'n ikke til å funke så vi dreit i det ;):lol:
Samma åssen lastebil det er, så lenge den er svensk og har V8'er !! ;)
Brukerens avatar
Tahoe
TV-kjendis
 
Innlegg: 741
Registrert: Lør Okt 29, 2005 19:29
Bosted: I lastebilen;) noen ganger i Aurskog

Innlegg Stokey » Fre Aug 04, 2006 19:46

Off.. fikk vite av sjefen i dag at, jah d blir digital fartskriver.. :S Hjelp og trøste.. skal bli mye rot me dette no jah.. :S
Baby now it's just you me, and the highway ;) ;) Scania and Volvo For life :D :D
www.LASTEBILEN.no ;)
Brukerens avatar
Stokey
Veteran
 
Innlegg: 1360
Registrert: Fre Okt 14, 2005 02:58
Bosted: Ålesund

Neste

Gå til Regelverk, arbeidsmiljø og helse

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest